O nama

O nama

Restart Ing D.o.o. je privredno društvo sa osnovnom djelatnošću na polju arhitekture i dizajna, inženjeringa, zaštite kulturne baštine, restauracije i konzervacije, koje je osnovano 2019. godine sa sjedištem u Budvi, Crna Gora.

Osnivač i direktor firme je Gordana Ražnatović dipl.inž. arhitekture, arhitekta konzervator, koja iza sebe ima bogato iskustvo u projektovanju i izvođenju, kao i dugogodišnje iskustvo u radu na kulturnim dobrima u Crnoj Gori i Srbiji.

Restart Ing biro čini multidisciplinarni tim stručnjaka i mlađih saradnika, sa domaćim i međunarodnim iskustvom. Imamo uspešnu saradnju i sa domaćim građevinskim, mašinskim i elektro iznženjerima, programerima, ekonomistima, arheolozima, istoričarima umetnosti, geometrima, industrijskim i grafičkim dizajnerima.

Naša firma, kao i zaposleni pojedinačno, poseduje licence za projektovanje i izvođenje, kao i konzervatorske licence.

Restart Ing tim se bazira na savremenim i inovativnim rešenjima kao i stvaranju kvalitetnih veze sa kolegama kako bi zajedničkim snagama pronašli najidealnija i najpraktičnija rešenja u svetu arhitekture i zaštite kulturnih dobara.

Naša firma, kao i zaposleni pojedinačno, poseduje licence za projektovanje i izvođenje, kao i konzervatorske licence

Firma Restart Ing D.o.o posjeduje:

  • Licencu za projektovanje i izvodđenje br. UPI 107/7-362/2 od 17.06.2019.godine
  • Konzervatorsku licencu br. 01-230/3 od 05.12.2019. godine

Gordana Ražnatović,

 dipl.inđ.arh., arhitekta konzervator posjeduje:

  • Licencu ovlašćenog inženjera br. UPI 107/7-1489/2 od 25.05.2018.godine
  • Konzervatorsku licencu br. 01-414 od 08.02.2016.godine
  • Licencu revizora UPI 072/7-484/2 od 21.12.2020.godine

Veselin Ražnatović,

dipl.konz.rest., konzervator restaurator posjeduje:

  • Konzervatorsku licencu UPI 01-229/3 od 05.12.2019.godine

ČIME SE BAVIMO?

Naš tim Vam nudi kvalitetan dizajn prostora sa uskladjenom funkcijom i komforom koji su nephodni svakom korisniku. Zajedno sa Vama, stvaramo Vam prijatan i trajan prostor za život i rad od idejnog rješenja do realizacije. Bavimo se izradom kompletne tehničke dokumentacije od idejnog rešenja do glavnog projekta uključujući sve porebne faze. Posebno naglašavamo projektovanje i konsultacije za projekte na prostorima pod zaštitom UNESCO-a.

Restart Ing se takodje bavi proučavanjem, očuvanjem i zaštitom kulturne baštine, s toga sa posebnom pažnjom radimo projekte restauracije i konzervacije. Sa našim stručnim timom koji posjeduje bogato iskustvo u oblasti zaštie kulturne baštine, radimo konzervatorska istraživanja, konzervatorske projekte i izvodjenje odnosno primjenu konzervatorskih mjera na nepokretnim i pokretnim kulturnim dobrima. Takodje, vršimo stručni konzervatorski nadzor nad sprovodjenjem konzervatorskih mjera kao i konsultantske usluge vezane za zaštitu kulturne baštine.