Dvorac kralja nikole, bar

Konzervatorski projekat sanacije krovnog pokrivača na kulturnom dobru bivrši Dvorac kralja Nikole na Topolici, Opština Bar

Angažman: Konzervatorski projekat sanacije krovnog pokrivača; Stručni nadzor na izvođenju

Kulturno dobro: Bivrši Dvorac kralja Nikole na Topolici, Opština Bar

Lokacija: Opština Bar, Crna Gora

Godina: 2021

Investitor: JP Kulturni centar Bar

Status: Zavšen projekat

GRADSKI BEDEMI KOTORA, POLOŽAJ SV. FRANJO

Glavni konzervatorski projekat statičke sanacije i rekonstrukcije gradskih bedema, pozicija Sv. Franja i kula iznad svoda sa austijskom oznakom A32

Angažman: Konzervatorski projekat

Kulturno dobro: Stari grad Kotor sa bedemima

Lokacija: Stari grad Kotor, Crna Gora

Godina: 2021

Investitor: Direkcija za uređenje i igradnju Kotora

Status: Zavšen projekat

LETNJA SCENA, STARI GRAD BAR

Konzervatorski projekat adaptacije objekta br. 180, 181, 184 I 185 – Scenski prostor

Angažman: Konzervatorski projekat; Izvođenje

Kulturno dobro: Stari grad Bar

Lokacija: Stari grad Bar, Crna Gora

Godina: 2020-2021

Investitor: Opština Bar – Interreg IPA CBC projekat

Status: Zavšen projekat i realizacija

CARINARNICA, STARI GRAD BAR

Konzervatorski projekat adaptacije objekta br. 147 – Carinarnica

Angažman: Konzervatorski projekat; Izvođenje

Kulturno dobro: Stari grad Bar

Lokacija: Stari grad Bar, Crna Gora

Godina: 2020-2021

Investitor: Opština Bar – Interreg IPA CBC projekat

Status: Zavšen projekat i realizacija

GRADSKI BEDEMI KOTORA, GURDIĆ – GLAVNA GRADSKA VRATA

Glavni konzervatorski projekat sanacije gradskih bedema Kotora, potez od Gurdića do glavnih gradskih vrata

Angažman: Glavni konzervatorski projekat

Kulturno dobro: Stari grad Kotor  sa bedemima

Lokacija: Stari grad Kotor, Crna Gora

Godina: 2019-2020

Investitor: Direkcija za uređenje i igradnju Kotora

Status: Zavšen projekat

ŠETNE STAZE NA BRDU SV. IVAN, STARI GRAD KOTOR

Konzervatorski projekat rekonstrukcije i sanacije šetnih staza na brdu Sv. Ivan

Angažman: Konzervatorski projekat

Kulturno dobro: Stari grad Kotor  sa bedemima

Lokacija: Stari grad Kotor, Crna Gora

Godina: 2020

Investitor: Direkcija za uređenje i igradnju Kotora

Status: Zavšen projekat

SAT KULA, STARI GRAD KOTOR

Izvođenje radova na sanaciji Sat kule u Starom gradu Kotoru

Angažman: Izvođenje radova – sprovođenje konzervatorskih mjera

Kulturno dobro: Kula sa gradskim satom

Lokacija: Stari grad Kotor, Crna Gora

Godina: 2020

Investitor: Direkcija za uređenje i igradnju Kotora

Status: Zavšen projekat

ARHEOLOŠKI MUZEJ, STARI GRAD BAR

Konzervatorski projekat adaptacije objekta br. 194 i sanacije enterijera

Angažman: Konzervatorski projekat enterijera; Stručni i konzervatorski nadzor

Kulturno dobro: Stari grad Bar

Lokacija: Stari grad Bar, Crna Gora

Godina: 2018-2021

Investitor: Vlada Crne Gore

Status: Zavšen projekat i realzacija

STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT, STARI BAR

Glavni projekat rekonstrukcije stambeno-poslovnog objekta

Angažman: Glavni projekat rekonstrukcije

Kulturno dobro: Čaršija i podgrađe oko bedema Starog grada Bara

Lokacija: Stari grad Bar, Crna Gora

Godina: 2021

Investitor: Privatno

Status: Zavšen projekat

POSLOVNI PROSTOR, STARI GRAD KOTOR

Konzervatorski projekat adaptacije prostora u prizemlju zgrade sa anag.br. 467 – Šah klub, Stari grad Kotor

Angažman: Konzervatorski projekat – enterijer

Kulturno dobro: Stari grad Kotor sa bedemima

Lokacija: Stari grad Kotor, Crna Gora

Godina: 2020

Investitor: Direkcija za uređenje i igradnju Kotora

Status: Zavšen projekat

POSLOVNI PROSTOR, STARI GRAD KOTOR

Konzervatorski projekat adaptacije prostora u prizemlju zgrade sa anag.br. 466, Stari grad Kotor

Angažman: Konzervatorski projekat – enterijer

Kulturno dobro: Stari grad Kotor sa bedemima

Lokacija: Stari grad Kotor, Crna Gora

Godina: 2020

Investitor: Direkcija za uređenje i igradnju Kotora

Status: Zavšen projekat